Podmínky používání

Používání souborů cookie

Cookies obsahují informace převedené z této stránky do počítače Uživatele. Prostřednictvím cookies si může stránka zapamatovat informace o Uživateli, což zlepší uživatelský dojem při dalším používání.

Tyto stránky používají cookies pro analýzu návštěvnosti a zobrazování reklam.

V případě, že nechcete cookies používat, vypněte je ve vašem prohlížeči. V případě zablokování cookies některé funkce na webu nemusí fungovat.

Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel využívající služeb serveru má povinnost se chovat tak, aby jeho chování a příspěvky:
  • nebyly v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České a Slovenské republiky nebo se všeobecně přijímanými morálními zásadami,
  • nepropagovaly jakoukoliv formu násilí, nelidského chování a rasismu, diskriminace na základě náboženství, třídy, rasy či jinou společenskou nesnášenlivost,
  • nepropagovaly alkohol, kouření a další omamné a návykové látky,
  • neobsahovaly vulgarismy a či jiné nevhodný obsah, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo morální vývoj dětí a mladistvých,
  • neobsahovaly ani nepropagovaly erotický obsah,
  • žádným způsobem nepropagovaly politické strany a osobnosti,
  • nebyly klamavé ani zavádějící povahy.
 • Uživatel je zavázán bez písemného souhlasu dále nešířit obsah stránek provozovatele, zejména za účelem komerčního využití, nebo jinak poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno. V případě způsobení jakékoliv vzniklé škody, je uživatel povinen tuto škodu uhradit v celém rozsahu.
 • Uživatel nesmí bránit ve využívání služeb serveru ostatním uživatelům nebo jim užívání těchto služeb znepříjemňovat svým chováním.
 • Uživatel nese zodpovědnost za obsah svých příspěvků a nemá nárok za jakékoliv své zveřejněné příspěvky autorskou odměnu.
 • Uživatel má zakázáno pokoušet se za účelem zneužívání služeb serveru či oklamání provozovatele přihlašovat pod více účty nebo vystupovat jako jiný uživatel.
 • Uživatel se zavazuje nepřidávat na server jakýmkoliv způsobem fotografie, videa či jiný obsah:
  • ke kterému nemá autorská práva nebo souhlas autora,
  • je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy České a Slovenské republiky nebo se všeobecně přijímanými morálními zásadami.
 • Uživatel se zavazuje neblokovat jakýmkoliv způsobem obsah stránky včetně zobrazování obrázků nebo reklam.

Práva a povinnosti provozovatele

 • Provozovatel neodpovídá za obsah přidávaný uživateli, taktéž neodpovídá za porušování duševního vlastnictví a jiných práv uživatele.
 • Provozovatel nezaručuje uživatelům nepřetržitou funkčnost a bezchybnou činnost serveru ani neodpovídá za škody, které by mohli být způsobeny v souvislosti s využíváním služeb serveru.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastní obsah a služby serveru a jejich podobu bez předchozího upozornění uživatelů.
 • Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci uživatele nebo přerušit či omezit poskytování služeb uživateli a to bez udání důvodu.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na serveru reklamy a zasílat uživatelům reklamní sdělení.