Kontakt

Názory autorů se nemusejí shodovat s názory provozovatele. Zveřejněné články, příspěvky a komentáře necenzurujeme a neneseme za ně odpovědnost. Jestliže považujete některý z příspěvků za porušení autorských práv či jinak poškozující Vaše osobní práva oznamte nám to. e-mail: info@joie.cz nebo do níže umístěného formuláře. Články přidávají jednotliví uživatelé na svou zodpovědnost. Provozovatel za tento obsah neručí, v případě nahlášení porušení autorských práv, bude článek smazán bez náhrady.

Obsah souborů ukládaných Uživatelem na server Poskytovatele nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:

  1. porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová
  2. podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
  3. podporují nebo propagují hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka
  4. podněcují k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem nebo schvalují trestný čin
  5. zobrazující týrání zvířete
  6. umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu
  7. obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí
  8. obsahují nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu
  9. propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele
  10. porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby

Kompletní podmínky používání serveru JOIE.cz

 

Vyplňte prosím všechny údaje